• Ναρκωτικά

 • Όπλα

 • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

 • Καταχραστές δημόσιου χρήματος

 • Εγκλήματα φοροδιαφυγής

 • Ενοχικό Δίκαιο

 • Εμπράγματο Δίκαιο

 • Κληρονομικό Δίκαιο

 • Οικογενειακό Δίκαιο

 • Αυτοκίνητα

 • Προσωπικές Εταιρείες

 • Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

 • Πτωχευτικό Δίκαιο

 • Ασφαλιστικό Δίκαιο

 • Διοικητικό Δίκαιο και Δίκαιο των Ο.Τ.Α.

 • Φορολογικό Δίκαιο

 • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

 • Δημόσιες Συμβάσεις

 • Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

 • Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

 • Εφαρμογή ΓΚΠΔ σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Επικοινωνήστε με το δικηγόρο

Εάν σας απασχολεί οποιοδήποτε νομικό ζήτημα συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

  Θέμα

  Συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων με αποκλειστικό σκοπό την απάντηση στο αίτημά μου