• Ναρκωτικά

  • Όπλα

  • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

  • Καταχραστές δημόσιου χρήματος

  • Εγκλήματα φοροδιαφυγής